top of page

เงื่อนไขการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: กุมภาพันธ์ 08, 2021

 

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด" "ข้อกำหนดในการให้บริการ") อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ https://www.nirmy.app และ https://business.nirmy.app และแอปพลิเคชันมือถือ Nirmy ("บริการ") ") ดำเนินการโดย FS Ventures LLC ("เรา" "เรา" หรือ "ของเรา")

 

การเข้าถึงและใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงหรือใช้บริการ

 

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด แสดงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการ

 

การสื่อสาร

โดยการสร้างบัญชีในบริการของเรา คุณตกลงที่จะสมัครรับจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจส่ง อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดจากเราโดยไปที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลที่เราส่ง

 

การซื้อ

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ ("การซื้อ") คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ วันหมดอายุของบัตรเครดิตของคุณ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ และข้อมูลการจัดส่งของคุณ

 

คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อใดๆ; และ (ii) ข้อมูลที่คุณให้กับเราเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน  บริการอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ โดยการส่งข้อมูลของคุณ คุณให้สิทธิ์เราในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเหล่านี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะ: ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อหรือเหตุผลอื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

 

ความพร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง

เรากำลังปรับปรุงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในบริการอย่างต่อเนื่อง เราอาจพบความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลในบริการและในการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ข้อมูลที่พบในบริการอาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องและอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจตีราคาผิด อธิบายอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในบริการ และเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่พบในบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การแข่งขัน การชิงโชค และการส่งเสริมการขาย

การแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "โปรโมชั่น") ที่ให้บริการผ่านบริการอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากกฎสำหรับโปรโมชันขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการ กฎของโปรโมชันจะมีผลบังคับใช้

 

เนื้อหา

บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์ เชื่อมโยง จัดเก็บ แบ่งปัน และทำให้ข้อมูลบางอย่าง ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ("เนื้อหา") ใช้งานได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์บนหรือผ่านบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม

 

โดยการโพสต์เนื้อหาบนหรือผ่านบริการ คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) เนื้อหาเป็นของคุณ (คุณเป็นเจ้าของ) และ/หรือคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานและสิทธิ์ในการให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ii) การโพสต์เนื้อหาของคุณบนหรือผ่านบริการไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของใครก็ตามที่พบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

คุณรักษาสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดของคุณต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณหรือโพสต์ของบุคคลที่สามในหรือผ่านบริการ อย่างไรก็ตาม การโพสต์เนื้อหาโดยใช้บริการแสดงว่าคุณให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราในการใช้ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ ผลิตซ้ำ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวในและผ่านบริการ คุณตกลงว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์ของเราในการทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งอาจใช้เนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

 

FS Ventures LLC มีสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้มา นอกจากนี้ เนื้อหาที่พบในหรือผ่านบริการนี้เป็นทรัพย์สินของ FS Ventures LLC หรือนำไปใช้โดยได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข ส่ง ใช้ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ซ้ำ คัดลอก หรือใช้เนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 

บัญชี

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณรับประกันได้ว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี และข้อมูลที่คุณให้เรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณในบริการทันที คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และ/หรือบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและ/หรือรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้ชื่อใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือลามกอนาจาร เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา

 

นโยบายลิขสิทธิ์

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นนโยบายของเราที่จะตอบสนองต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เนื้อหาที่โพสต์บนบริการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ("การละเมิด") ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตในนามของบุคคลหนึ่ง และคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งการเรียกร้องของคุณทางอีเมลไปที่ copyrightagent@nirmy.app โดยมีหัวข้อว่า "การละเมิดลิขสิทธิ์" และรวมถึง ในการเรียกร้องของคุณมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาตามรายละเอียดด้านล่างภายใต้ "ประกาศ DMCA และขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์"

คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) สำหรับการสื่อให้เข้าใจผิดหรือการอ้างสิทธิ์โดยไม่สุจริตในการละเมิดเนื้อหาใด ๆ ที่พบในและ/หรือผ่านบริการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของคุณ

 

ประกาศ DMCA และขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราเป็นลายลักษณ์อักษร (ดู 17 USC 512(c)(3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์

  • รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของสถานที่ซึ่งมีงานลิขสิทธิ์อยู่หรือสำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์

  • การระบุ URL หรือตำแหน่งเฉพาะอื่น ๆ ในบริการที่มีเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่;

  • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

  • คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

  • คำชี้แจงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

 

คุณสามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราทางอีเมลได้ที่ copyrightagent@nirmy.app

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาดั้งเดิม (ยกเว้นเนื้อหาที่ผู้ใช้ให้มา) คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ FS Ventures LLC และผู้อนุญาต บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ เครื่องหมายการค้าและชุดการค้าของเราไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FS Ventures LLC

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย FS Ventures LLC.  FS Ventures LLC ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราไม่รับประกันข้อเสนอของหน่วยงาน/บุคคลเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของตน

 

คุณรับทราบและตกลงว่า FS Ventures LLC จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา สินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ในหรือ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

 

สิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณและห้ามการเข้าถึงบริการในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามและไม่จำกัดเพียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนด หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่หลังจากการยกเลิกจะมีผลบังคับแม้การยุติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และดำเนินการให้ปราศจากอันตราย FS Ventures LLC และผู้รับอนุญาตและผู้อนุญาต และพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และกรรมการ จากและต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุนหรือหนี้สินใดๆ และทั้งหมด และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจาก ก) การใช้งานและการเข้าถึงบริการของคุณ โดยคุณหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ; b) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ c) เนื้อหาที่โพสต์บนบริการ

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ว่าในกรณีใด FS Ventures LLC หรือกรรมการ พนักงาน คู่ค้า ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูล การใช้ ค่าความนิยมหรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือการใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้; (ii) การดำเนินการหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามในบริการ; (iii) เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากบริการ; และ (iv) การเข้าถึง การใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ และแม้กระทั่ง หากพบว่าการเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้ล้มเหลวตามจุดประสงค์ที่สำคัญ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" บริการนี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดหรือแนวทางปฏิบัติ

 

FS Ventures LLC บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตไม่รับประกันว่า a) บริการจะทำงานโดยไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือพร้อมให้บริการ ณ เวลาหรือสถานที่ใดโดยเฉพาะ b) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข c) บริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ ง) ผลการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ

 

ข้อยกเว้น

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

 

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย  ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเรา และแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

 

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขมีผล แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการอีกต่อไป

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา.

bottom of page