top of page

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ปรับปรุงล่าสุด: กุมภาพันธ์ 08, 2021

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางอย่างละเอียดก่อนที่จะคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ดาวน์โหลดหรือใช้งาน Nirmy

การตีความและคำจำกัดความ

 

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้:

ข้อตกลงหมายถึงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันหมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดหาให้โดยคุณดาวน์โหลดผ่านบัญชีของ Application Store ไปยังอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Nirmy

ร้านแอพพลิเคชั่นหมายถึงบริการแจกจ่ายดิจิทัลที่ดำเนินการและพัฒนาโดย Apple Inc. (Apple App Store) หรือ Google Inc. (Google Play Store) ซึ่งแอปพลิเคชันได้ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณแล้ว

บริษัท(เรียกว่า "บริษัท" "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง FS Ventures LLC, 187 E. Warm Springs Road, Suite B342, Las Vegas NV 89119

เนื้อหาหมายถึงเนื้อหา เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถโพสต์ อัปโหลด เชื่อมโยงหรือทำให้ใช้งานได้โดยคุณ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น

ประเทศหมายถึง: เนวาดา, สหรัฐอเมริกา

อุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล

การแบ่งปันครอบครัว / กลุ่มครอบครัวอนุญาตให้คุณแชร์แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดผ่าน Application Store กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ โดยอนุญาตให้พวกเขาดูและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ของกันและกันไปยังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริการบุคคลที่สามหมายถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการผลิตภัณฑ์อื่นๆ) ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกที่อาจแสดง รวม หรือทำให้ใช้งานได้โดยแอปพลิเคชัน

คุณหมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันตามความเหมาะสม

การรับทราบ

โดยการคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" การดาวน์โหลดหรือใช้งานแอปพลิเคชัน แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ อย่าคลิกที่ปุ่ม "ฉันยอมรับ" อย่าดาวน์โหลดหรืออย่าใช้แอปพลิเคชัน

ข้อตกลงนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายระหว่างคุณและบริษัท และมีผลบังคับใช้กับการใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทจัดหาให้คุณ

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัทเท่านั้นและไม่ใช่กับ Application Store ดังนั้น บริษัทจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชันและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน แม้ว่า Application Store จะไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ แต่ก็มีสิทธิ์บังคับใช้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันของคุณ

เนื่องจากผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันได้ผ่าน เช่น การแชร์กันในครอบครัว / กลุ่มครอบครัว หรือการซื้อในปริมาณมาก การใช้แอปพลิเคชันโดยผู้ใช้เหล่านั้นจึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยชัดแจ้ง

แอปพลิเคชั่นได้รับอนุญาต ไม่ได้ขายให้คุณโดยบริษัท สำหรับการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ใบอนุญาต

ขอบเขตใบอนุญาต

บริษัทอนุญาตให้คุณเพิกถอน ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้แอปพลิเคชันอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Application Store

ใบอนุญาตที่บริษัทมอบให้แก่คุณนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้นตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อจำกัดของใบอนุญาต

คุณตกลงที่จะไม่ และคุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่น:

 • อนุญาต ขาย ให้เช่า ให้เช่า มอบหมาย แจกจ่าย ส่ง โฮสต์ จ้างภายนอก เปิดเผยหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากแอปพลิเคชันหรือทำให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สาม

 • คัดลอกหรือใช้แอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้หัวข้อ 'ใบอนุญาต' ด้านบน

 • แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส คอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชัน

 • ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ พันธมิตร ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตของแอปพลิเคชัน

 

เนื้อหา

ข้อจำกัดของเนื้อหา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อรายการ ข้อมูล หรือเนื้อหาของผู้ใช้แอปพลิเคชัน คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าจะกระทำโดยคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ใช้บัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ทำให้ไม่พอใจ ตั้งใจที่จะรังเกียจ ข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ ตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

 • เนื้อหาที่หมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ หรือหยาบคาย รวมถึงการอ้างอิงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ ชาติกำเนิด/ชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

 • สแปม เครื่องจักร หรือ - หรือแบบสุ่ม - สร้างขึ้น ประกอบขึ้นเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ รูปแบบอื่นใดของการชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรูปแบบใดๆ ของลอตเตอรีหรือการพนัน

 • มีหรือติดตั้งไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรือเพื่อสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของบุคคลที่สาม

 • การละเมิดกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่นๆ

 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัทและพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท

 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

 • ข้อมูลและคุณสมบัติที่เป็นเท็จ

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการพิจารณาว่าเนื้อหาใดเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อตกลงนี้ ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดรูปแบบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงลักษณะของเนื้อหาใดๆ บริษัทยังสามารถจำกัดหรือเพิกถอนการใช้แอปพลิเคชันได้หากคุณโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดยผู้ใช้และ/หรือบุคคลที่สามในแอปพลิเคชัน คุณตกลงที่จะใช้แอปพลิเคชันโดยยอมรับความเสี่ยงเอง คุณเข้าใจดีว่าการใช้แอปพลิเคชัน คุณอาจได้รับเนื้อหาที่คุณอาจพบว่าไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือน่ารังเกียจ และคุณตกลงว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใด บริษัท จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ใน เนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ของคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

แอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายหรือปกป้องคุณเกี่ยวกับการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ในการขยายระยะเวลาบริษัทจำเป็นต้องให้การชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทไม่ใช่ร้านแอปพลิเคชัน จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสืบสวน แก้ต่าง การยุติ และการเรียกร้องใด ๆ ที่แอปพลิเคชันหรือการใช้งานของคุณละเมิดบุคคลที่สาม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.

คำแนะนำของคุณ

คำติชม ข้อคิดเห็น แนวคิด การปรับปรุง หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณให้กับบริษัทเกี่ยวกับแอปพลิเคชันจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทจะใช้ คัดลอก แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายคำแนะนำต่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และในทางใดๆ โดยไม่มีเครดิตหรือค่าตอบแทนใดๆ แก่คุณ

การปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติแอปพลิเคชันหรือบริการใดๆ ที่เชื่อมต่อชั่วคราวหรือถาวร โดยจะแจ้งให้ทราบหรือไม่แจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

การอัปเดตแอปพลิเคชัน

บริษัทอาจจัดให้มีการปรับปรุงหรือปรับปรุงคุณลักษณะ/ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมแก้ไข การแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดต การอัพเกรด และการแก้ไขอื่นๆ

การอัปเดตอาจแก้ไขหรือลบคุณลักษณะและ/หรือฟังก์ชันบางอย่างของแอปพลิเคชัน คุณตกลงว่าบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการ (i) ให้การอัพเดทใดๆ หรือ (ii) ยังคงให้บริการหรือเปิดใช้งานคุณสมบัติและ/หรือฟังก์ชันเฉพาะใดๆ ของแอปพลิเคชันให้กับคุณ

คุณตกลงเพิ่มเติมว่าการอัปเดตทั้งหมดหรือการแก้ไขอื่นใดจะ (i) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน และ (ii) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน

บริษัทไม่ได้ให้บริการบำรุงรักษาหรือสนับสนุนการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้มีการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุน บริษัท ไม่ใช่ Application Store มีหน้าที่ต้องจัดหาการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนดังกล่าว

บริการบุคคลที่สาม

แอปพลิเคชันอาจแสดง รวมหรือจัดทำเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการผลิตภัณฑ์อื่นๆ) หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบริการของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม คุณภาพ หรือด้านอื่นใดของบริการดังกล่าว บริษัทไม่ถือว่าและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับบริการของบุคคลที่สาม

คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้แอปพลิเคชัน บริการและลิงก์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับคุณและคุณในการเข้าถึงและใช้งานทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ รักษา และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:https://www.nirmy.app/privacy-policy

โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าคุณตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ระยะและการเลิกจ้าง

ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดโดยคุณหรือบริษัท บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในเวลาใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามหรือไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะระงับหรือยุติข้อตกลงนี้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงนี้จะยุติทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากบริษัท ในกรณีที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยังสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้โดยการลบแอปพลิเคชันและสำเนาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ คุณจะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดและลบสำเนาทั้งหมดของแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์ของคุณ

การยุติข้อตกลงนี้จะไม่จำกัดสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ของบริษัทตามกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรม ในกรณีที่คุณละเมิด (ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้) ของภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงปัจจุบัน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่าบริษัทและบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้อนุญาต (ถ้ามี) ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล เนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก: (ก) การใช้แอปพลิเคชัน (b) การละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือ (c) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

ไม่มีการรับประกัน

แอปพลิเคชันนี้มอบให้แก่คุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ในนามของตนเองและในนามของบริษัทในเครือและผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวกับ แอปพลิเคชัน รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการซื้อขาย แนวทางปฏิบัติ การใช้งานหรือการค้า โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่รับประกันหรือดำเนินการใดๆ และไม่รับรองใดๆ ว่าแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของคุณ บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ เข้ากันได้หรือทำงานกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบหรือบริการอื่น ๆ ดำเนินการ โดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใดๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ สามารถหรือจะได้รับการแก้ไข

โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งบริษัทและผู้ให้บริการใดๆ ของบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (i) เกี่ยวกับการทำงานหรือความพร้อมของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ด้วย; (ii) ว่าแอปพลิเคชันจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ (iv) ว่าแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมบ์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดบางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีเช่นนี้ การยกเว้นและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรา 11 นี้ ให้บังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ในขอบเขตการรับประกันใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ บริษัท ไม่ใช่ Application Store จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรับประกันดังกล่าว

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ใดๆ ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้และการเยียวยาพิเศษของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงสำหรับแอปพลิเคชันหรือผ่านทาง แอปพลิเคชัน.

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับแอปพลิเคชัน หรือ มิฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

บางรัฐ/เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า Application Store บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ และผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่องพิเศษหรือที่เป็นแบบอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ รวมถึง การสูญเสียข้อมูลใด ๆ ไม่ว่า Application Store หรือตัวแทนจะได้รับคำแนะนำหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียดังกล่าว

การแยกตัวและการสละสิทธิ์

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

สละสิทธิ์

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์หรือต้องการการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่ส่งผลต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือต้องดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ ภายหลัง และจะไม่เป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดที่ถือเป็นการสละสิทธิ์ ของการละเมิดใด ๆ ที่ตามมา

การอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์

บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ในขอบเขตที่คุณมีข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันของคุณ บริษัท ไม่ใช่ร้านแอปพลิเคชัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ; (ii) การเรียกร้องใด ๆ ที่แอปพลิเคชันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้; และ (iii) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ใช่ อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกห้ามหรือจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันต่อไปหลังจากที่การแก้ไขมีผล คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันอีกต่อไป

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศ ยกเว้นกฎการขัดกันแห่งกฎหมาย จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของคุณและแทนที่ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาระหว่างคุณกับบริษัท

คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้เมื่อคุณใช้หรือซื้อบริการอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะจัดหาให้คุณในเวลาที่มีการใช้หรือซื้อดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ คุณสามารถติดต่อเรา:

bottom of page